Nasi Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. ADAM MICHALSKI ur. 2.02.1958 w Chorzowie, święcenia prezbiteratu przyjął od ks. bp. Herberta Bednorza 19.04.1984 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, mgr lic. teologii, od 2000 r proboszcz parafii w Łaziskach Średnich.

W parafii opiekuje się Chórem parafialnym, jest dekanalnym i parafialnym opiekunem Zespołu Caritas.

 

Wikariusze:

Ks. MARCIN LESZCZYŃSKI, ur. 30.03.1979 roku w Wodzisławiu Śląskim, święcenia prezbiteratu przyjął z rąk ks. abp. Damiana Zimonia 15.05.2004 roku w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, mgr teologii, od 2016 roku wikariusz w Łaziskach Średnich.

W parafii opiekuje się kandydatami, ministrantami, lektorami oraz animatorami Liturgicznej Służby Ołtarza. Jest opiekunem duchowym grup: Czcicieli Miłosierdzia Bożego oraz Bractwa Szkaplerza Świętego. Prowadzi katechezy dla dorosłych, jest opiekunem dwóch Kręgów Domowego Kościoła. Katecheta klas III w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Łaziskach Średnich. Odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej oraz młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Animator grup bierzmowanych w Łaziskach Średnich i Łaziskach Dolnych. Prowadzi katechezy dla rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz dla rodziców dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej. Prowadzi nauki przedślubne oraz dni skupienia dla narzeczonych. Parafialny i dekanalny duszpasterz młodzieży. Animator parafialnej grupy młodzieżowej.

 

Ks. MAREK OGRODOWICZ, ur. 20.12.1974 roku, święcenia prezbiteratu przyjął od ks. abp. Damiana Zimonia 13.05.2000 roku w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, mgr lic. teologii, od 2017 roku wikariusz w Łaziskach Średnich.

W parafii opiekuje się Dziećmi Maryi, Franciszkańskim Zakonem Świeckich i Apostolstwem Dobrej Śmierci. Odpowiedzialny za opiekę duszpasterską w Zakładach Leczniczo - Opiekuńczych na terenie Łazisk Średnich.

Księża pochodzący z naszej parafii:

ks. Roman Pilorz (święcenia prezbiteratu przyjął w roku 1980)

ks. Stanisław Kołodziej (święcenia prezbiteratu przyjął w roku 1987)

ks. Wojciech Sajda (święcenia prezbiteratu przyjął w roku 2007)

ks. Rafał Kilianek (święcenia prezbiteratu przyjął w roku 2011)