Porządek nabożeństw

od 20 do 27 stycznia 2019


II Niedziela Zwykła
20 stycznia 2019  
730 Za Parafian
930 Za + żonę Bernadetę Azarko w VIII rocz. śm. oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron
1100 Do Op. Bożej i MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w int. Reinholda Borkowy z ok. ur. oraz o zdrowie i Boże bł. dla całej rodziny
1500 Do Op. Bożej i MB Nieustającej Pomocy w int. rocznych dzieci: Hanny DRAGON, Arkadiusza PROKOPIUKA i Daniela JANECZEK, rodziców i rodziców chrzestnych
1600 Nieszpory niedzielne
1630 Za + Jadwigę Wilkus w I rocz. śm.

Poniedziałek
21 stycznia 2019 Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz. 
700 Za + Krystynę Pasionek. Msza św. of. od rodziny Wątrobów
700 Za + Krystynę Pasionek. Msza św. of. od Teresy i Michała Bajorów
1800 Za ++ Martę Just w rocz. ziem. ur., córkę Martę, syna Józefa, synową Wandę oraz wnuka Ireneusza

Wtorek
22 stycznia 2019  
700 Intencja wolna
700 Intencja wolna
1800 Za + ks. Bronisława Kraska w XXI rocz. śm. Msza św. of. od Katechezy dla Dorosłych

Środa
23 stycznia 2019  
700 Za ++ Sylwestra Kramza, żonę Anielę Kramza oraz rodziców z obu stron
700 Intencja wolna
1800 Do MB Fatimskiej i św. Jana Pawła II z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodziny Gasz

Czwartek
24 stycznia 2019 Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK 
700 Intencja wolna
1800 Za wstawiennictwem Matki Bożej Bolesnej módlmy się o szczęśliwą i dobrą śmierć dla żywych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz o dar życia wiecznego dla ++ członków Apostolstwa Dobrej śmierci
1800 Za + męża Ryszarda Adamskiego

Piątek
25 stycznia 2019 Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła 
700 Intencja wolna
1800 Za ++ Gintra i Józefa Sakwerda oraz ++ z rodziny
1800 Za ++ męża Tadeusza Ościak, córkę Bożenę Prasoł oraz rodziców i teściów

Sobota
26 stycznia 2019 Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa 
815 Za + Mirosława Folwarskiego w rocz. ziem. ur.
815 Za ++ siostrę Marię w 30 – ty dzień po śmierci oraz szwagra Adama
1700 Za ++ rodziców Marię i Stanisława Słomiany, teściów Annę i Antoniego Camillo, siostrę Małgorzatę oraz szwagra Alfreda Cebrat

III Niedziela Zwykła
27 stycznia 2019  
730 Za + męża z ok. ur.
930 Intencja wolna
1100 Do Op. Bożej i MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Dary Ducha św. dla Julii Smorzik z ok. 18 – tej rocz. ur. oraz o zdrowie i Boże bł. dla całej rodziny
1500 Do Op. Bożej i MB Nieustającej Pomocy w int. nowoochrzczonych dzieci: Antoniny PYKA i Natalii MATULA, rodziców i rodziców chrzestnych
1600 Nieszpory niedzielne
1630 Intencja wolna