Możliwość złożenia ofiary na parafię

Tytuł przelewu: "Na cele kultu religijnego"
Nr konta: 54 1050 1634 1000 0022 4396 5858
(ING Bank Śląski S.A.)
 
 

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO W SPRAWIE PRZEKAZANIA JEDNEGO PROCENTA PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Pokaż
Pokaż

 
 

WEZWANIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO MODLITWY W INTENCJI USTANIA PANDEMII, O POKÓJ I ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA

Pokaż
Pokaż

 
 

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO

Pokaż
Pokaż

 
 

BUDUJMY WIĘZI!
List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce

Pokaż
Pokaż

 
 

Słowo pasterskie Arcybiskupa Katowickiego do kobiet na niedzielę 16 sierpnia 2020 r.

Pokaż
Pokaż

 
 

ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO W AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R.

Pokaż
Pokaż

 
 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ Z DNIA 28 MAJA 2020 R.

Pokaż
Pokaż

 
 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ Z DN. 4 MAJA 2020 R.

Pokaż
Pokaż

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE UROCZYSTOŚCI NMP KRÓLOWEJ POLSKI, NABOŻEŃSTW MAJOWYCH ORAZ SPRAWOWANIA SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA

Pokaż
Pokaż

 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

Pokaż
Pokaż

 

INFORMACJA

Zgodnie z tradycją podczas Mszy Krzyżma Św. duchowieństwo archidiecezji katowickiej składa ofiary na konkretny cel. W tym roku jest to złożenie ofiary – jałmużny postnej w minimalnej wysokości 500 PLN na zakup respiratorów bądź środków ochronnych dla JEDNOIMIENNEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W TYCHACH I SZPITALA ŚW. JÓZEFA W MIKOŁOWIE. Do ofiar na rzecz zakupu respiratorów zachęca się wiernych archidiecezji za pośrednictwem stron internetowych; ofiary wierni mogą składać na konto:
 
CARTIAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
TYTUŁ: OFIARA – KORONAWIRUS.
 
W przedsionku kościoła jest możliwość samoobsługowego zakupu tradycyjnych świec tzw. Paschalików na stół wielkanocny. Również można zakupić „Gość Niedzielny”
 
Prosimy również Parafian o składanie ofiar na bieżące potrzeby parafii na wyżej podane konto parafialne.
 
 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

Pokaż
Pokaż

 

KOMUNIKAT

 
Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”
 
 
informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).
 
Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej. Szczegóły na www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod nr. tel. 32 608 80 83.
 
Pragniemy również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi - będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu - na stronie gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych.
 
Podjęcie tej decyzji było dla nas trudną koniecznością, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo. Zapewniając o naszej modlitwie w intencji całego społeczeństwa, chorych, służb medycznych, a także Was, Drodzy Czytelnicy, prosimy o modlitwę w naszej intencji w tym bardzo trudnym momencie.
 
Redakcja „Gościa Niedzielnego”     
 
 

ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO Z D. 12 MARCA BR.

 

W dniach 13 – 29 marca zawieszam odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach za wyjątkiem codziennej Mszy św.
W podanych dniach należy zawiesić wszystkie spotkania grup formacyjnych i modlitewnych w parafiach i domach rekolekcyjnych, a także zaplanowane dni skupienia, rekolekcje wielkopostne, w tym szkolne.
Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową zalecam tym osobom, które czują obawę przed zarażeniem o możliwości przyjęcia Komunii św. na rękę.
Zgodnie z kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe i telewizyjne.
W związku z powyższym zaplanowane rekolekcje wielkopostne w naszej parafii dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych nie odbędą się.
Znak pokoju w czasie Mszy św. przekazujemy sobie nie przez podanie ręki, ale przez ukłon w stronę osoby będącej najbliżej nas.
W czasie każdej Mszy św. śpiewać będziemy suplikacje.
Zachęcam wiernych do odmawiania różańca indywidualnie bądź rodzinnie chociaż nawet jednej cząstki.
Szczegółowe zalecenia Metropolity Katowickiego zamieszczone są w gablocie przed kościołem.