Małżeństwo

Ustalenie terminu

 

Termin zawarcia małżeństwa można ustalać indywidualnie w kancelarii parafialnej.

 

Nauki przedślubne

Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych. Nauki te  odbywają się w Parafii M.B. Królowej Różańca Św. w Łaziskach Górnych. Nie ma wcześniejszych zapisów, wystarczy przyjść w wyznaczonym terminie.

Narzeczeni mogą również skorzystać z nauk organizowanych poza miejscem swojego zamieszkania, w zupełnie innym mieście. Nauki mogą mieć charakter spotkań cotygodniowych lub weekendowych. Coraz częściej można się spotkać także z naukami przedmałżeńskimi „skróconymi”, które trwają przez 3-4 dni i w tym czasie ich uczestnicy realizują materiał całego kursu.

Katechumenat przedmałżeński

 

Jeśli któreś z narzeczonych nie uczęszczało na katechezę w szkole ponadgimnazjalnej, zobowiązane jest do uczestnictwa w tzw. katechumenacie przedmałżeńskim.

Protokół przedmałżeński

Na 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii, aby spisać protokół. Potrzebne są następujące dokumenty:

•dowody osobiste dla potwierdzenia tożsamości

•aktualne świadectwa chrztu (nie starsze niż sprzed 3 miesięcy)

•świadectwa ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej (lub świadectwo ukończenia katechumenatu przedmałżeńskiego)

•dokumenty z USC (jeśli ślub ma mieć skutki cywilne czyli tzw. ślub konkordatowy – stosowne zaświadczenia; jeśli ślub cywilny miał już miejsce – akt małżeństwa)