O nas

 

Jesteśmy Ministrantami parafii p.w. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich. Nasza wspólnota liczy 5 grup. Naszym opiekunem jest ks. Radosław Adamiak. Naszym animatorem jest Dawid Uszok.


Kim jest ministrant?

 

MINISTRANT - członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła.

 

Słowo "ministrant" pochodzi z języka łacińskiego "ministrare" i oznacza "służyć, pomagać". Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu


Drogowskazami do naśladowania Chrystusa są przykazania ministranta: