Zbiórka


W naszej parafii ministranci spotykają się na cotygodniowej zbiórce w sobotę o godz. 9.00, na której omawiamy sprawy organizacyjne, poznajemy liturgię, czytamy Pismo Święte, rozmawiamy o Panu Bogu, pogłębiamy wiarę, a także radujemy się wspólnotą.

Chcemy, aby nasza grupa była żywa i dynamiczna, dlatego staramy się spotykać często. Organizujemy różne spotkania okolicznościowe (np. Wigilia, Mikołaj), wycieczki, mecze, ogniska...